Zamgławianie i schładzanie
Stosowany w Polsce system schładzania wysokociśnieniowego opiera się na dyszach zainstalowanych tuż nad wlotami powietrza
Zakłada się że maksymalna  wymiana powietrza w ciągu godziny dla brojlerów to 4 do 4,2 m³ powietrza na 1 kg masy ciała ptaka. W kurniku o obsadzie 40.000 szt. brojlerów potrzebujemy go wymienić w ciągu godziny 420 000 m³  przy średniej wadze ptaków 2,5 kg. Taką ilość powietrza zapewnia  6 wentylatorów szczytowych  o wydajności 38.000m³/h każdy oraz 15 wentylatorów kominowych o wydajności około 12 800m³/h każdy. Wloty powietrza muszą umożliwić wprowadzenie do kurnika 420 000m³/h powietrza.
Pompy obsługujące układ schładzania występują w wersji o wydajności 12 litrów i 21 litrów na min. Pompa 12 litrów obsłuży do 120 dysz , pompa 21 litrów do 200 dysz  bez spadków ciśnień
Pompa wtłacza w rury wodę pod ciśnieniem  70 barów. Woda w postaci zimnej mgły wydostaje się z dysz i ochładza powietrze w kurniku. Można oczekiwać , że sprawnie działający system schłodzi mam pomieszczenie w ciągu kilku minut od 2 do nawet 8 stopni. Tylko trzeba jak we wszystkim zachować zdrowy rozsądek żeby nie przechłodzić ptaków.
Sterowanie pracy pompy w zupełnie prostym układzie odbywa się poprzez czasowe włączanie i wyłączanie systemu na kilka minut w zależności od potrzeb.
Zasada działania takiego systemu oparta na dostarczania wody w
postaci drobnych kropelek - mgły, która odparowuje w powietrzu hali, odbierając jednocześnie niezbędną do odparowania ilość ciepła z powietrza - obniżeniu ulega więc temperatura powietrza zwiększając jednocześnie jego wilgotność.
Stopień ochłodzenia powietrza będzie zależał od sprawności procesu oraz od parametrów wyjściowych powietrza.
Im niższa wilgotność względna powietrza zewnętrznego przed
rozpoczęciem procesu , tym bardziej można je ochłodzić.
Punktem wyznaczającym koniec procesu jest wartość wilgotności względnej w hali, wynosi ona około 75 %. Np. przy wilgotności względnej na zewnątrz 40% i temperaturze +30 stopni Celsjusza możemy obniżyć temperaturę powietrza o około 7 stopni Celsjusza.
AKCESORIA DO SYSTEMU SCHŁADZANIA CIŚNIENIOWEGO
Złączka zaciskowa
i skręcana
Trójnik zaciskowy
i skręcany
Kolanko zaciskowe
i skręcane
Dysza
Wąż
Pierścień
Nakrętka