Drabiny paszowe
Montaż drabin na stole paszowym:

Stół paszowy musi być podwyższony o 10-15 cm ponad poziom stania krów. Wtedy bydło może jeść zachowując naturalną niską pozycję głowy, co stymuluje spokojne przyjmowanie paszy i duże wydzielanie śliny, która buforuje pH żwacza.

Przegrody paszowe należy montować na murku o wysokości 50-60 cm ponad poziom posadzki z nachyleniem górnej krawędzi drabiny o 20 stopni w stronę stołu paszowego. Nachylenie to zmniejsza urazy karku i zwiększa zasięg pobierania paszy z szerokości 60 do 80 cm stołu paszowego.
Drabiny paszowe stosuje się w oborach wolnostanowiskowych do oddzielenia korytarza paszowego od części legowiskowej.

Typy zastosowanych drabin zależą od rodzaju i grup wiekowych zwierząt. Rozróżnia się drabiny palisadowe, skośne i zatrzaskowe. Drabina zatrzaskowa pozwala na uwięzienie bydła na czas karmienia lub całkowite zamknięcie dostępu do korytarza paszowego.
Zastosowanie drabin paszowych powoduje oszczędności w paszy, gdyż zwierzęta nie wciągają i nie rozrzucają pokarmu w części legowiskowo-komunikacyjnej.  Drabiny pozwalają zwierzętom na stały dostęp do paszy i uniknięcie problemów rywalizacji między nimi.
Skośna  DPS
Palisadowa
DPP
Zatrzaskowa
DPZ