Maty legowiskowe

Maty legowiskowe stosujemy w chodowli bydła mlecznego w oborach uwięziowych oraz oborach wolnostanowiskowych płytkich. Pozwala to uniknąć problemów z kończynami .
Maty legowiskowe dzielimy w zależności od miejsca zastosowania. Wyróżniamy maty  legowiskowe w oborach wolnostanowiskowych i uwiązowych, maty na korytarze gnojowe, maty na podłogi szczelinowe rusztowe oraz maty na hale udojowe.
Zapobiegają one poślizgom i wynikłym z tego powodu obrażeniom. Stanowią doskonały podkład izolacyjny, eliminując puchnięcie ścięgien kolanowych i uszkodzenia kolan. Zmniejszają zużycie podściółki i nakład robocizny na ścielenie stanowisk. Maty są łatwe do oczyszczania i dezynfekcji, stanowią osłonę przeciwko mikroorganizmom i grzybicy
Mata do ciągów komunikacyjnych
Mata do hal udojowych
Mata do hal wolnostanowiskowych
Mata do hal ze stanowiskami uwięziowymi