MEGA STAR
   Moc cieplna
75 kW
90 kW
   Rodzaj gazu
ziemny
ziemny
   Ciśnienie robocze
0,001 MPa
0,001 MPa
  Zużycie gazu
9,1 - 11,4 m3/h
10,7 m3/h
   Praca ciągła
E = 9,1 m3/h
LW = 10,4 m3/h
E = 10,7 m3/h
LS = 11,4 m3/h
  Zasięg strumienia
35 m
35 m
   Wydajność przepływu powietrza
108 m3/min
108 m3/min
   Napięcie zasilania
230 V
230 V
   Waga
45 kG
45 kG
   Moc cieplna
75 kW
90 kW
   Rodzaj gazu
propan
propan
   Ciśnienie robocze
0,07 - 0,14 MPa
0,06 - 0,12 MPa
  Zużycie gazu
4,0 - 5,8 kg/h
4,85 - 7,27 kg/h
   Praca ciągła
5,8 kg/h
7,27 kg/h
  Zasięg strumienia
35 m
35 m
   Wydajność przepływu powietrza
108 m3/min
108 m3/min
   Napięcie zasilania
230 V
230 V
   Waga
40 kG
40 kG
SUPER STAR
   Moc cieplna
85 kW
   Rodzaj gazu
Propan 3P lub Gaz ziemny 2E
  Zużycie gazu
6,65 (propan [kg/h]) ;
9,0 (gaz ziemny [m3/h])
Sprawność (wg Hi)
93,8 %
   Napięcie zasilania
230 V / 50Hz
   Waga
150 kG
SUPERNOVA
Nagrzewnica SUPERNOVA jest stosowana do ogrzewania obiektów inwentarskich, hali produkcyjnych, magazynów, warsztatów, sal gimnastycznych oraz wielu innych pomieszczeń, w których przebywają ludzie i zwierzęta. Powietrze do spalania jest pobierane z zewnątrz pomieszczenia. Spaliny wydalane są przez kanał wylotowy ( komin ) na zewnątrz pomieszczenia - całkowity brak spalin w ogrzewanym obiekcie. Ogrzewanie pomieszczenia  odbywa się przez ogrzanie powietrza przepływającego przez wymiennik o specjalnej konstrukcji. W wymienniku energia cieplna zostaje przekazana na powietrze przepływające przez ten wymiennik. Nagrzewnica została wyposażona w wiele zabezpieczeń, dzięki którym praca jest całkowicie bezpieczna:
- system kontroli pracy wentylatora głównego
- system kontroli pracy wentylatora, doprowadzającego powietrze do spalania
- system kontroli przepływu spalin w układzie kominowym
- system kontroli nagrzewnicy przed przegrzaniem
- system kontroli ciśnienia gazu w układzie zasilania
- system kontroli płomienia
Nagrzewnice MEGA STAR i SUPER STAR  skonstruowane specjalnie do ogrzewania ferm drobiarskich, charakteryzują się palnikiem całkowicie odpornym na zapylenie i nie wymagają czyszczenia przez kilka cykli hodowlanych mimo spalania powietrza znajdującego się wewnątrz obiektu. Krótki płomień, nawet przy pełnej mocy nagrzewnicy zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Układ sterowania całkowicie odporny jest na wysoką wilgotność i temperaturę atmosfery obiektu oraz jego zapylenie. Całe urządzenie cechuje bardzo duża niezawodność. Nagrzewnice są bezpieczne i łatwe w obsłudze. Posiadają dwa elektrozawory odcinające dopływ gazu, które unieruchamiają nagrzewnicę w następujących przypadkach:
- nadmierny wzrost temperatury (przegrzanie urządzenia);
- brak gazu;
- awaria wentylatora lub zasłonięcie dopływu powietrza;
Ponadto zawór redukcyjny umożliwia płynną regulację mocy grzewczej poprzez zmianę ciśnienia gazu w palniku. Nagrzewnice mogą pracować autonomicznie lub w cyklu automatycznym, podłączone do systemu sterowania klimatem obiektu. Oferowane nagrzewnice wykonane są w obudowie ze stali nierdzewnej.
Nagrzewnice BOW