Separatory do gnojowicy
Separator 4-550
Urządzenie mobilne, w skład której
wchodzi separator wraz z
dwoma pompami z tłokami
obrotowymi można w krótkim czasie
przetransportować w dowolne
miejsce.
Urządzenie mobilne można
zastosować w różnych instalacjach.
Jedna z pomp z tłokami obrotowymi
zasysa gnojowicę do zbiornika
buforowego.
Po oddzieleniu fazy stałej w
separatorze odciek spływa do
dolnego zbiornika.
Druga pompa z tłokami obrotowymi
przepompowuje odciek do zbiornika
magazynowego.
Jednostka mobilna składa się z:
separatora PSS 4-550
pompy z tłokami obrotowymi D-SW 70 Strona ssąca
pompy z tłokami obrotowymi D-SW 70 Strona tłoczna
zbiornika buforowego
pływaka zbiorniku buforowym
zbiornika zbiorczego odcieku z pływakiem
sterowania urządzeniem mobilnym
podpór teleskopowych
Gnojowicę, która będzie separowana, przepompowuje się ze zbiornika magazynowego do zasobnika buforowego separatora, z którego zostaje pobierana odpowiednia ilość cieczy. Oddzielona w separatorze frakcja stała i odciek, bez użycia pompy i innych urządzeń transportowych, trafiają bezpośrednio do miejsc ich dalszego przechowywania.
Zalety separatora firmy Stallkamp
• Odporne na ścieranie utwardzone krawędzie ślimaka
• Centralne położenie wszystkich elementów regulacji i obsługi
• Duża klapa rewizyjna
• Łatwy dostęp do kosza sita w celu jego oczyszczenia
• Możliwe otwarcie klap wyrzutowych bez zmiany ich napięcia wstępnego
• Podwójne uszczelnienie wału
• Wszystkie części stykające się z gnojowicą są wykonane ze stali szlachetnej V2A 1.4301
• Dodatkowe łożyskowanie wału przejmujące obciążenia wynikające z występowania sił osiowych
• Włącznik z amperomierzem i podwójnym zabezpieczeniem zrywającym, opcjonalnie: sterowanie pompami
• Zawartość suchej masy w separacie 18 do 36% *