Sterowniki wentylacji
PSW 200 wyk.120
 
 
Mikroprocesorowy sterownik poziomu wentylacji w obiektach inwentarskich:
-   dokonuje pomiaru temperatury i ustawia parametry pracy systemu;
-   oblicza poziom wentylacji jako parametr regulacji obrotów wentylatorów;
-   steruje bezpośrednio wentylatorami;
-   steruje wyjściem alarmowym;
-   napięcie zasilania UN =220 - 240V (1N/PE AC 230V 50Hz)
-   prąd wyjściowy IN = 6,3 A ( możliwe wersje 10, 12, 16, A);
-   pobór mocy przy pełnym obciążeniu 1,3 kA;
-  wyjście alarmowe - styki beznapięciowe NO, NC obciążalność 1A/230V;
PSW 200 wyk.150

Mikroprocesorowy sterownik poziomu wentylacji w obiektach inwentarskich.
-   dokonuje pomiaru temperatury i ustawia parametry pracy systemu;
-   oblicza poziom wentylacji jako parametr regulacji obrotów wentylatorów;
-   steruje bezpośrednio wentylatorami;
-   steruje wyjściem alarmowym;
-   steruje ogrzewaniem lub 2-gą grupą wentylatorów;
-   wyjście analogowe 0 - 10V (np. do sterowania motoreduktorem);
-   napięcie zasilania UN =220 - 240V (1N/PE AC 230V 50Hz)
-   prąd wyjściowy IN = 6,3 A ( możliwe wersje 10, 12, 16,);
-   pobór mocy przy pełnym obciążeniu 1,3 kA;
-   wyjście alarmowe - styki beznapięciowe NO, NC obciążalność 1A/230V;
Fcontrol - FTET 4/6/10A HMQ
Przetwornica częstotliwości ze zintegrowanym filtrem sinusoidalnym

Fcontrol jest zaprojektowany dla bezstopniowej regulacji wentylatorów bez wytwarzania
dodatkowego (elektromagnetycznego) szumu pracy silnika.
Przetwornice częstotliwości typu FSET, FTET, FXET przetwarzają 1~ sieć prądu przemiennego na
wejściu na 1 ~ wyjście ze zmiennym napięciem i częstotliwością.
Zaprojektowane zostały zgodnie z wymaganiami DIN EN 61800-2 dla napędów elektrycznych o
zmiennej liczbie obrotów i z myślą o pracy w trybie jednokwadrantowym.
Zawdzięczając PFC (Power Factor Controller) napięcie wyjściowe w znacznym stopniu jest
uniezależnione od napięcia sieciowego.
Integrowany oraz działający dla wszystkich zestyków filtr sinusoidalny (faza do fazy i faza do
przewodu ochronnego) umożliwia nieograniczone regulowanie wentylatorów podczas pracy
równoległej bez zagrożenia dla silnika. Ekranowane przewody silnika nie są potrzebne!
PRW 100
ROZSZERZENIE MOCY DLA STEROWNIKÓW PSW 200
Fcontrol - FTET 4/6/10A HMQ-L
Przetwornica częstotliwości ze zintegrowanym filtrem sinusoidalnym

Przetwornica częstotliwości jest zaprojektowana dla bezstopniowej regulacji wentylatorów bez
wytwarzania dodatkowego (elektromagnetycznego) szumu pracy silnika.
W instalacjach z odsysaniem pojedynczym wentylatory, klapy i ogrzewanie sterowane są za pomocą wyjść.
W centralnych systemach wentylacyjnych urządzenia stosowane są w różnych kombinacjach. Sterują klapą wywiewu i ogrzewaniem jednej hali, a jednocześnie master* w połączeniu z sumą ilości wywiewu reguluje prędkość obrotową wspólnych wentylatorów wywiewnych.
By można było połączyć ze sobą kilka urządzeń, wyposażono je w złącza szyny. W ten sposób np.
wartości podłączonego do mastera* czujnika termometrycznego nawiewu są przekazywane do
wszystkich części instalacji. Komunikaty o usterkach urządzeń traktowane są jako usterka zbiorcza,
stale też określane są wartości sumy całkowitego wywiewu systemu wentylacyjnego.
PRW 100 jest urządzeniem sterowanym mikroprocesorowo pozwalający rozszerzyć maksymalną moc (ilość) stosowanych wentylatorów. Moc dostarczana do wentylatora (prędkość obrotowa wentylatora) jest zależna od obliczonego przez sterownik poziomu wentylacji - sterowanie odbywa się za pomocą sygnału analogowego ze sterownika lub nastawy potencjometru w urządzeniu.
-   napięcie zasilania UN =220 - 240V (1N/PE AC 230V 50Hz)
-   prąd wyjściowy IN = 6,3 A ( możliwe wersje 10, 12, 16, A);
-   pobór mocy przy pełnym obciążeniu 1,3 kA;
-   wejście sterujące DC 0...10V;
SPA-3 , SPA-5, SPA-10
Regulator mocy elektrycznych odbiorników jednofazowych
Regulator mocy jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do regulacji mocy elektrycznych odbiorników jednofazowych o charakterze rezynstacyjnym (np. grzałki, żarówki) lub indukcyjnym (np. silniki asynchroniczne).
Zastosowanie tego urządzenia umożliwia wyeliminowanie skokowych zmian sterowania co wydłuża żywotność odbiorników i minimalizuje przeciązenia uruchamianych silników.
 
SPA-3
SPA-5
SPA-10
Napięcie zasilania
   230V, 50Hz
Max. prąd obciążenia
3A
5A
10A
Klasa szczelności
  IP 66
Typ regulacji
   Fazowa
Zakres regulacji
  0% ... 100%
FXDM
Przetwórnica częstotliwości z integrowanym filtrem sinusoidalnym dla wentylatorów 3 ~
Fcontrol jest zaprojektowany dla bezstopniowej regulacji wentylatorów bez wytwarzania
dodatkowego (elektromagnetycznego) szumu pracy silnika.
Przetwornice częstotliwości typu FXDM przetwarzają 3~ sieć prądu przemiennego na
wejściu na 3 ~ wyjście ze zmiennym napięciem i częstotliwością.
Zaprojektowane zostały zgodnie z wymaganiami DIN EN 61800-2 dla napędów elektrycznych o
zmiennej liczbie obrotów i z myślą o pracy w trybie jednokwadrantowym.
Zawdzięczając PFC (Power Factor Controller) napięcie wyjściowe w znacznym stopniu jest
uniezależnione od napięcia sieciowego.
Integrowany oraz działający dla wszystkich zestyków filtr sinusoidalny (faza do fazy i faza do
przewodu ochronnego) umożliwia nieograniczone regulowanie wentylatorów podczas pracy
równoległej bez zagrożenia dla silnika. Ekranowane przewody silnika nie są potrzebne!
T15 - WD
Termostat regulowany do urządzeń jednofazowych
Termostat regulowany jest urządzeniem przeznaczonym do regulacji momentu załączenia i wyłączenia elektrycznych odbiorników jednofazowych o charakterze rezynstacyjnym (np. grzałki, żarówki) lub indukcyjnym (np. silniki asynchroniczne).
Zastosowanie tego urządzenia umożliwia określenie przy jakiej temperaturze otoczenia ma zostać załączone (wyłaczone) urządzenie elektryczne.

Zakres regulacji: 0 - 40 stopni C;
Napięcie zasilania: 230V;
Max. prąd: 16A;