Pojemniki paszowe
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POJEMNIKA PASZOWEGO POJ-PASZ
TYP POJEMNIKA PASZOWEGO
POJ-PASZ1600
POJ-PASZ1600+750
Szerokość całkowita
123cm
123cm
Długość całkowita
123cm
123cm
Wysokość całkowita
256cm
312cm
Dopuszczalne obciążenie
1200kg
1750kg
Objętość całkowita komory
2000dm3
2750dm3
Objętość użytkowa komory
1600dm3
2350dm3
Średni kąt nachylenia płaszczyzny leja
56o
56o
Zalecany sposób załadunku
UPS-78
UPS-78
  Zalecany sposób rozładunku
UPS-78
UPS-78

a) pojemnik paszowy POJ-PASZ1600,
b) pojemnik paszowy POJ-PASZ1600 z podwyższeniem POJ-PASZ+750,


1. Lej wylotowy;
2. Zasuwa wlotowa;
3. Rękojeść zasuwy wlotowej;
4. Zasuwa wylotowa;
5. Rura Ø 90mm o dł. 1.2m;