Higiena systemów pojenia
Cid 2000
Środek do dezynfekcji systemów pojenia - polepsza jakość wody pitnej.
Właściwości:
- skuteczny preparat działający przeciw wszystkim drobnoustrojom i ich zarodnikom;
- mechanizm jego działania polega na utlenianiu i oczyszczeniu oraz obniżeniu pH wody;
- uwalniania dużą ilości tlenu w obecności substancji organicznych prowadząc do szybkiej dezaktywacji drobnoustrojów i ich pozostałości poprzez ich utlenianie, rozmiękczanie, odklejanie od podłoża;
- detoksykuje, usuwa nieprzyjemny zapach i oczyszcza wodę;
- całkowicie usuwa pozostałosci organiczne i nieorganiczne;
- regularne stosowanie zapobiega osadzaniu się wapnia i żelaza w systemach pojenia;
- stosowanie preparatu gwarantuje doskonały stan biologiczny środowiska;
- zwiększa pobieranie wody prowadząc do polepszenia stanu zdrowotnego, zwiększenia przyrostów, lepszego wykorzystania paszy;
- nie odkłada się w mięsie - możliwość stosowania do ostatniego dnia chowu;
Mycie kwaśne
Tornax Agro
Środek do czyszczenia osadów - kwaśny, oparty na związku zwilżającym.
Właściwości:
- przeznaczony jest do usuwania osadów żelaza, wapnia, żelujących się witamin;
- skutecznie czyści osady występujące w obiegach doprowadzających wodę pitną dla zwierząt;
- ulega biodegradacji w ponad 90%;
- niepieniący;
Mycie alkaliczne
DM Clean Super
Środek do mycia w systemach C.I.P. oraz maszynowego mycia posadzek - alkaliczny, nie pieniacy zawiera związki sekwestrujące.
Właściwości:
- posiada doskonałe właściwości dezynfekujące dzięki zawartości wodorotlenku potasu, wodorotlenku sodu, związków sekwestrujących i nawilżających oraz inhibitorom korozji
- skutecznie myje systemy C.I.P. w mleczarstwie, browarnictwie i produkcji napojów z osadów tłuszczu i białka
- doskonale sprawdza się w przypadku maszynowego mycia posadzek
Dezynfekcja
Zakwaszanie
Agrocid Super GMP
Środek do zakwaszania wody pitnej - skutecznie obniża pH wody.
Właściwości:
- bardzo dobrze wpływa na trawienie paszy;
- powoduje rozpad substancji organicznych;
- skutecznie odkamienia instalację wodną(wewnątrz) nie blokuje smoczków ;
Agro Cid Super Oligo
Środek do zakwaszania wody pitnej - skutecznie obniża pH wody.
Właściwości:
- obniża ph wody pitnej, skuteczny w bardzo niskich stężeniach;
- poprawia wykorzystanie paszy;
- pozytywnie wpływa na zdrowotność zwierząt;
- hamuje namnażanie się mikroorganizmów;