Dozowniki leków firmy DOSATRON
D25 RE2 0,2% - 2%
D25 RE2  2 PVDF
D25 RE5  1% - 5%
DIAL RE MEMBRANOWY
D3 0,2% - 2 % ORYGINAŁ
DOSATRON   jest urządzeniem podłączonym do sieci wodociągowej, a jego jedyną siłą napędzającą jest ciśnienie wody. W oparciu o czysty lub wstępnie rozcieńczony preparat, dozownik przygotowuje bezzwłocznie roztwory i je homogenizuje. Dawkuje preparat w sposób ciagły, proporcjonalnie do natężenia przepływu wody. Pozwala dawkować dużą ilość różnorodnych preparatów płynnych lub rozcieńczalnych.
Hydrauliczny i proporcjoalny - dzięki swej mechanicznej konstrukcji - dozownik ten wyklucza wszelką ewentualność błędu przedawkowania lub niedoboru. Zachowuje dokładność i ciągłość dawkowania przez cały okres trwania zabiegów (bardzo wysoki wskaźnik powtarzalności).
Nieelektryczny i samowzbudzalny - nadaje się dostosowania w przenośnych urządzniach zabiegowych (np. na wózkach).
Jego zalety to:
- szybkie dozowanie w nagłych sytuacjach;
- możliwość zmiany dawek i leków w każdej chwili;
- ograniczanie procesu opadania zawiesiny;
- polepszenie warunków sanitarnych przewodów wodociągowych i poideł;
- zajmuje mało miejsca, ułatwia przygotowanie i podawanie preparatów;
- w porównaniu do grawitacyjnych zbiorników na leki, ogranicza ryzyko poprzez mniejsze manipulacje proszkami;
- mniej błędów dozowania w trakcie przygotowania leków;
- zerowe ryzyko nadmiernego rozcieńczania leków (niektóre pojemniki preparatów posidają system automatycznego napełniania do
  górnych wartości) lub przerwania dopływu wody po zakończeniu dawkowania;
- jest urzadzeniem samowzbudzającym;
- dokładność dawkowania niezależna od natężenia przepływu i ciśnienia w przewodach;
- łatwy montaż w istniejącym układzie hydraulicznym;
MONTAŻ Z ZASILANIEM BEZPOŚREDNIM Z   WODOCIĄGU
MONTAŻ STANDARDOWY
(cały budynek poddany zabiegom)
MONTAŻ Z PODWÓJNYM OBIGIEM
(oddzielnie w każdej strefie)