Poidła izolowane
Poidło M 630
• Wystarczające na pojenie około 20 dużych zwierząt;
• Zalecane  w przypadku ujemnych temperaturach co najmniej 10 zwierząt;
• Pojemność 40 litrów;
• Wystarczające do pojenia około 20 duzych zwierząt
• Zalecane ilości zwierząt w przypadku ujemnych temperatur przynajmniej - 10 dużych zwierząt, lub 25 owiec / kóz; 

• Pojemność 40 litrów;
Poidło M 850
• Wystarczające na pojenie około 40 dużych zwierząt;
• Zalecane  w przypadku ujemnych temperaturach co najmniej 20 zwierząt;
• Pojemność 80 litrów;
Poidło M 640
• Wystarczające do pojenia około40 duzych zwierząt
• Zalecane ilości zwierząt w przypadku ujemnych temperatur przynajmniej - 20 dużych zwierząt, lub 50 owiec / kóz; 

• Pojemność 80 litrów;
Poidło M 860

• Wykonane z wysokiej jakości polietylenu odporne na promieniowanie UV;
• dwa miejsca do pojenia;
• pojemność 80 l;
• wbudowany zawór  ½ "  (niskie ciśnienie , max. 1 bar);
• wysoka poziom napływu wody do 25 l;
• nie ma strat wody dzięki wewnętrznie wygiętej krawędzi;
• szybkie i łatwe do opróżniania dzięki  dużemu otworowi spustowemu;
Poidło WT 80